Köpek Memesi

İletişim Kur

İletişim Kur Köpek Memesi Tedavisi

İletişim Kur, köpek memesi hastalığı için tedavi edici bitkiler ve uzman doktor, doğal tedavisi, vücudumuzda ter bezlerine yerleşerek Hidradenitis suppurativa

KULLANICI YORUMLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fitoterapi nedir?

Fitoterapide bitki ilaçları, hazırlama ve içerik hastayla yapılan profesyonel bir konsültasyona göre sıralanmış. Fitoterapi, vücutun normal fonksiyonlerini uyarmak veya etkinleştirmek için işlevler ve işlevsellik kendini iyileştirmesine yardımcı olurlar.

Fitoterapi, her müşteriye özel bir tanı koymada eşsiz bir yöntem olarak yaklaşır. Elde edilen bitkisel ürünler, özelleşmiş bir bitkidir, bir bitki olabilir. Otlar, çay, tentür, kapsama, tablet ve topikal kullanım için bir losyon / krem ​​şeklinde reçete edilebilir.

Hidradenitis suppurativa HS’NİN BELİRTİLERİ

Hidradenitis suppurativa’yı (HS) anlamanın ilk adımlarından biri hastalığın işaret ve belirtileri konusunda kendinizi eğitmektir. Burada HS’nin çeşitleri konusunda bilgi alabilirsiniz.

1. Hidradenitis suppurativa evre: Yorumları Sinüs traktı veya skarlaşma olmadan tek veya az sayıda çıbanlar.1,2 Ağrılı şişlikler ve apseler koltukaltında, Kurtulanlar kasık çevresinde, baldırların iç kısmında, kalçalarda ve memelerin altında görülebilir.

Bu hassas şişkinlikler genelde bezelye büyüklüğünde sert nodüller olarak başlar. Kurtulanlar Tipik olarak kırmızı olduklarından bu nodüller çoğu zaman akne, kıl dönmesi ya da herpes gibi bir cinsel hastalıkla karıştırılırlar.

2. Hidradenitis suppurativa evre: Yorumları Birden fazla bölgede sinüs traktları ve skarlaşmalarla tekrarlayan çıbanlar. HS Hastalığından Tek bir lokasyondaki uzun süreli veya tekrarlanan çıbanların sonucu olarak HS ile skar oluşabilir.

3. Hidradenitis suppurativa evre: Yorumları Etkilenen bölgede yaygın, birbiriyle çoklu sinüs traktlarıyla bağlı çıbanlar (ceviz büyüklüğünde) şiddetli skarlara ve kötü kokulu HS Hastalığından akıntıya neden olabilir.

Hidradenitis suppurativa:

Güncel Hidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar birderi hastalığıdır. Puberte sonrası başlayan, derin, inflamatuar ağ-rılı lezyonlarla karakterizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakte-rize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır.

Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özel-liklerine bağlı olarak %1-4 gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaretetmektedir.

Hastalık; birçok hastalık ile birliktelik gösterebilir.Bunlara; obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sen-drom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir.

HS;foliküler pilosebase Hidradenitis suppurativa ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabuledilmektedir.

Foliküler bir oklüzyon Hidradenitis suppurativa ve buna sekonder gelişenbir inflamatuar yanıt söz konusudur. Hastalığın başlangıcında;genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obeziteninde büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık şiddetini veevresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluş-turulmuştur.

Hidradenitis suppurativa HS tedavisinde; bütün hastalar mevcut hastalık durumlarına göre bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimibuna göre yapılır.

Hidradenitis suppurativa Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin –rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar(adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) vebirçok tedavi alternatifini içerir. Hastalıkta; özellikle medikal te-daviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak üzere birçok cer-rahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.